Bij de klas blijven horen

Via Bednet blijft je kind deel uitmaken van de klasgroep, ook al kan hij/zij niet (elke dag) mee aanwezig zijn op school. Hoe kan je zoon/dochter de band met de klas behouden?

Wat wil je kind?

  • Contact met de klasgenoten: De nood aan contact met de klas wisselt tijdens een periode van ziekte en herstel. Soms wil je kind heel graag contact maken en op andere momenten/dagen misschien helemaal niet. Dat is normaal. In contact blijven met de klasgenoten kan je kind wel het gevoel geven erbij te blijven horen. Of zich minder eenzaam te voelen.

  • Aftoetsen: Probeer regelmatig te polsen bij je zoon/dochter hoe hij/zij het contact met de klas ervaart. Of hij/zij meer of net minder contact nodig heeft?

Hoe krijgt je kind een klasgevoel?

  • Actief deelnemen aan de lessen (bijv. vragen stellen, samenwerken, …).

  • De band onderhouden met de klasgenoten tijdens en tussen de lessen (bijv. bijpraten tijdens pauzes, samen een koek eten tijdens de speeltijd, ...).

  • Deelnemen aan speciale activiteiten op school (bijv. theatervoorstelling, infosessie over studiekeuze, projectweek, …).

  • In beeld komen via het scherm op de Bednet-computer.

 Mee in de klas, maar toch anders

  • Beetje raar? Je kind volgt als enige via de computer de les, terwijl de anderen ‘gewoon’ in de klas aanwezig zijn. Dat voelt raar aan in het begin maar went snel.

  • Lastig? Elk kind wil net zoals de anderen, op school kunnen zijn en gewoon zijn zoals alle anderen. Bednetten kan soms moeilijk of confronterend zijn.

  • Onzeker? Hoe zien klasgenoten je kind in de klas? Vraag de leerkracht of een klasgenoot om een foto of korte video te maken in de klas. Zo ziet je kind wat zij zien en horen, als hij/zij via Bednet de lessen volgt. Maakt hij/zij zich zorgen over het in beeld komen via Bednet? Lees hier meer.

Terug naar Bednet gebruiken                              Hulp nodig?                              Naar startpagina