Een Bednet-les, hoe pak je dat aan?

Via Bednet volgt je kind de les van thuis uit, samen met de klasgenoten. Waar moet je op letten en hoe kan je je kind hierin begeleiden?

Bednet organiseren 

 • Bednet-routine:
  • Zorg voor enkele vaste gewoontes (zoals toen je kind fysiek naar school ging), op dagen dat je Bednet gebruikt, bijv. op tijd opstaan, alles klaarleggen voor school, aangekleed de les volgen, pauze nemen, ...  
  • Zo krijgt je kind nog meer het gevoel geven dat je ‘echt’ naar school gaat. En het helpt ook om niks te vergeten. Als je kind naar school gaat, heeft het vaak een vaste routine. 
 • Waar zal je kind lesvolgen? 
  • Rustige plek: Zoek, indien mogelijk, een plek in huis waar je zoon/dochter rustig kan werken.
  • In de buurt zijn: Heeft je kind veel hulp nodig? Kies voor een plek waar jij gemakkelijk in de buurt kan blijven. 
  • Les vanuit het bed? Voorzie eventueel een opzettafel om de laptop op te zetten (je kan dit ook huren bij je mutualiteit).
  • Wat ziet de klas? Lees het artikel In beeld komen, moet dat? over hoe je mee kan bepalen wat er zichtbaar is van de ruimte waarin je kind Bednet (bijv. living of ziekenhuiskamer).
 • Je kind helpen bij het Bednetten:
  • In de buurt zijn: Zeker in de beginperiode. Zo kan je mee kijken of het lukt en hoeveel hulp je kind nodig heeft. Lesvolgen via de computer is een nieuwe situatie.  
  • Zelfstandig lesvolgen: Na een tijdje kan je kind zeker zelfstandig de Bednet-lessen volgen. Ze vinden het vaak ook fijn om dit helemaal zelf te kunnen doen. En het geeft jou als ouder wat rustmomenten. 
  • Jonge kinderen best begeleiden: De computer bedienen, materiaal klaar leggen, iets nakijken, … Maak afspraken met de leerkracht welke hulp je best biedt, en hoe je dat best doet.

Voor de les

 • Hoe laat begint de les? Check met je kind of alles werkt. Zorg dat hij of zij op tijd klaar zit om te verbinden.

 • Wat heeft je kind nodig? Leg alle spullen die hij/zij nodig heeft klaar: handboek, werkboek, rekenmachine, balpen, geprinte documenten, … 

 • Heeft je kind vragen? Schrijf de vragen voor de leerkracht of de klas op (bijv. over leerstof, taak, toets, geplande Bednet-les, …). Zo vergeet je kind ze niet te stellen.

Tijdens de les

 • Les alsof je kind in de klas zit: De afspraken van de klas zijn er ook tijdens de Bednet-lessen (bijv. hand opsteken, niet eten tijdens de les, …).
 • Actief meedoen: Via de computer les volgen is best vermoeiend en soms is het moeilijker om aandachtig te blijven. Moedig je kind zeker aan zijn hand op te steken, vragen te stellen, actief deel te nemen aan klasgesprekken, ...
 • Contact met klasgenoten: Je zoon/dochter kan met klasgenoten samenwerken aan taken, tijdens groepswerk, … Pauzes of overgangsmomenten tussen lessen zijn ideaal om bij te praten, te polsen naar klasweetjes, te vertellen over hoe het gaat, … 
 • Hulp durven vragen: De leerkracht merkt via het scherm minder snel op dat er iets niet lukt bij je kind of dat hij/zij zucht of fronst, klaar is met een opdracht, … Moedig je kind aan om hulp te vragen als hij iets niet begrijpt of ondersteuning nodig heeft. 
 • Heeft je kind het moeilijk tijdens de les? Misschien is je kind te moe of lukt het niet om zich te concentreren...Spreek op voorhand af hoe hij/zij dit duidelijk kan maken aan de klas en/of leerkracht.
 • Technisch probleem? Verwittig de leerkracht/klas. Of contacteer de Bednet-helpdesk, zij staan klaar om jou te helpen.
 • Bednet-tip: Zet je goed recht voor je scherm, als dat lukt. Zo kom je het meest duidelijk in beeld in de klas. 

Technische problemen

 • Helpdesk contacteren: Haperingen in beeld of geluid, een internetprobleem, onverwacht je klas niet zien of horen, … Technische problemen komen wel eens voor bij het online lesvolgen via de computer. De Bednet-helpdesk probeert altijd zo snel mogelijk het probleem te verhelpen. 
 • Je kind ondersteunen bij frustratie: Sommige Bednetters vinden het omgaan met deze onverwachte situaties erg moeilijk;  Boosheid, verdriet, teleurstelling, frustratie, … kunnen voorkomen. Het kan als ouder moeilijk zijn om je kind gerust te stellen of te begeleiden bij het Bednetten. Ga in gesprek met de school hierover, of contacteer je Bednet-consulent.
 • Les of leerstof gemist? Heeft je zoon/dochter (een deel van) de Bednet-les niet kunnen volgen? Vraag na bij de school hoe hij/zij de leerstof kan inhalen. 

Ontdek al onze tips:

Tips voor ouders 

Terug naar Bednet gebruiken                              Hulp nodig?                              Naar startpagina