Twee Bednetters in je klas

Waar moet je op letten als er twee Bednetters in je klas zitten? 

Bednet installeren voor twee Bednetters

 • Elke Bednetter zijn/haar eigen Bednet-klasset: 
  • Bednet voorziet per leerling een volledige klasset (met chromebook, microfoon, toetsenbord, ...), login en wachtwoord.
 • Maak je klaslokaal klaar: 
  • Voorzie voor elke klasset een internetkabel en stopcontact.
  • Er zijn verschillende opstellingen mogelijk. De twee klassets kunnen naast elkaar staan, tegenover elkaar, op verschillende plaatsen in de klas, ... Bespreek wat jij en de leerlingen verkiezen.
 • Belangrijk: label het computermateriaal per Bednetter:
  • Geen vergissingen of verrassingen: het juiste toestel aanzetten, wachtwoord ingeven, ...
  • Label elk onderdeel: klasset, toetsenbord, microfoon, ...
  • Verwijderbare stickers: Gebruik liefst stickers die je achteraf makkelijk kan verwijderen.

Lesgeven aan twee Bednetters

 • Gebruik microfoons:
  • Liefst een meter afstand: Zorg voor minstens een meter afstand tussen beide microfoons, voor een optimale geluidskwaliteit.
  • Minder dan een meter afstand? Moet je de microfoons dichter bij elkaar leggen (bijv. hoekenwerk, kringgesprek, …), ga na bij de Bednetters hoe het geluid bij hen binnen komt. Pas eventueel het volume in de klas aan.
  • Microfoon Bednetter dempen: Vraag de Bednetters om, indien nodig, hun microfoon te dempen als ze niet praten. Zo komen er minder omgevingsgeluiden je klas binnen.
 • Bij de klas horen:
  • Elkaar horen: Check bij de Bednetters of ze de klas én elkaar goed kunnen horen.
  • Elkaar zien: Check bij de Bednetters of ze de klas goed kunnen zien. Zorg via de opstelling van de sets of via bijv. samenwerking, pauze, ... dat de Bednetters ook elkaar regelmatig zien.
  • Deelnemen: Tracht beide Bednetters actief te betrekken bij de lessen (aan het woord laten, samenwerken met klasgenoten, …). Zo horen ze er allebei helemaal bij.
  • Hand opsteken: Stimuleer beide Bednetters om deze knop te gebruiken, net zoals ze dat in de les zouden doen.
 • 1 of 2 Bednetters tijdens je les?
  • Flexibel gebruik: Beide Bednetters hoeven niet hetzelfde lespakket via Bednet te volgen. Je kan vakken, lessen, lesonderdelen, … laten volgen, aansluitend bij hun leertraject, noden en mogelijkheden.
  • Eén Bednetter volgt de les? Je zet enkel die klasset + microfoon aan.
  • Twee Bednetters volgen tegelijk je les? Je zet beide klassets + microfoons aan.

Waarom elke Bednetter een eigen klasset krijgt

 • Zichtbaar aanwezig: Via de aanwezigheid van de klasset zelf en de weergave op het scherm tijdens de lessen, zijn de Bednetters er echt bij in de klas.
 • Rondkijken: Elke Bednetter kan dankzij zijn eigen set zelf kiezen waar hij naar kijkt in de klas, inzoomt, … net zoals in de klas.
 • Interactie: Beide leerlingen kunnen elk apart in interactie gaan met de leerkracht en klasgenoten (bijv. duo-werk, groepswerk, pauze), net zoals in de klas.

Ga terug naar de startpagina.