Lesgeven via Bednet

Via Bednet is een zieke leerling toch aanwezig in je lessen, net zoals de klasgenoten. Je kan je lessen dus blijven geven zoals je het gewoon was. Toch vraagt het, zeker bij de start, wat extra denkwerk.

Bednet-leerkacht zijn - wat je zeker moeten weten

 • Nieuwe situatie: Afstandsonderwijs via Bednet voor een zieke leerling is waarschijnlijk een nieuwe situatie voor jou èn je leerlingen. Geef jezelf en de klas tijd om te wennen en dingen uit te proberen.
 • Extra voorbereiding: Zeker bij de start vragen Bednet-lessen extra voorbereiding: je plant de lessen vooruit, je bezorgt vooraf bepaalde leermiddelen en de klasorganisatie is lichtjes anders als je lesgeeft. 
 • Camera in de klas: Maak afspraken met je klas én met ouders over hoe jullie met de camera in de klas omgaan.
 • Leerlingen in de klas én op afstand: Tegelijk lesgeven aan leerlingen in de klas én 1 leerling op afstand vraagt extra inspanningen. Dit kan, zeker in het begin, als extra vermoeiend of druk aanvoelen. 
 • Opvolgen: Maak regelmatig tijd om zelf, met de Bednetter en met de klasgroep te bespreken hoe het les volgen en de contacten verlopen. Ideaal om vragen of zorgen te bespreken, en samen op zoek te gaan naar oplossingen. 

Aandachtspunten als je een Bednet-les voorbereidt

 • Leerdoelen en -inhouden: Een Bednetter heeft soms leerstofonderdelen gemist. Aanhaken bij de geplande leerstof is dan moeilijker. Bekijk op voorhand of je extra instructies moet geven en/of de leerstof moet aanpassen.
 • Evaluatie: Bekijk op voorhand of de Bednetter kan meedoen met een gepland evaluatiemoment. Of zijn er aanpassingen nodig? Lees hier meer over de evaluatiemogelijkheden via Bednet.
 • Leermiddelen en -materialen: Bekijk welke materialen de Bednetter nodig heeft:
  • Je kan ze vooraf bezorgen, bijvoorbeeld via broer of zus, digitaal leerplatform,...
  • Je bezorgt ze tijdens de les, bijvoorbeeld je toont iets via de camera, je deelt je computerscherm,... 
 • Klasorganisatie: Zijn er werkvormen/leeractiviteiten gepland waarvoor je het Bednet-toestel of de klasmicrofoon moet verplaatsen? Lees hier meer over allerlei werkvormen via Bednet
 • Interactie Bednetter-klas: Stimuleer de contacten tussen de Bednetter en de klas met:
  • leeractiviteiten, zoals groepsgerichte werkvormen
  • informele momenten, zoals pauzes, overgangsmomenten, spelvormen, ...
 • Printen: De Bednetter kan indien nodig vooraf of tijdens de les documenten afprinten. Je kan ze bezorgen via mail of je vertrouwde digitale platform. Druk grote bundels bij voorkeur via de school af. 

Aandachtspunten tijdens een Bednet-les

 • Start Bednet-les: Verwelkom de Bednetter zodat hij zich meteen deel voelt van de klasgroep. Check of beeld en geluid OK zijn.
 • Beeld en geluid OK? Aandachtspunt: als je leerstof projecteert tijdens de les, vraag na of het bord goed zichtbaar is. De lichtinval kan soms het beeld voor de Bednetter bemoeilijken. 
 • Bednetter als deel van de klas: Laat de Bednetter aan het woord komen, stimuleer klasgenoten om hem aan te spreken, laat je leerlingen samenwerken, … Zo kan de Bednetter er echt bij horen.
 • Leerproces Bednetter: Check regelmatig of de Bednetter nog mee is. Via het computerscherm merk je signalen minder goed op dan in de klas. Sommige Bednetters durven minder snel hulp vragen.
 • Afronden: Rond samen met de klas de Bednet-les door ‘dag’ te zeggen of al vooruit te kijken naar het volgende Bednet-moment. Bespreek, indien nodig, individueel met de Bednetter of er nog vragen zijn, welke afspraken nog gemaakt moeten worden, ...
 • Hoe was de Bednet-les? Vraag regelmatig aan Bednetter en klasgenoten hoe ze de Bednet-les ervaren hebben. Focus niet alleen op het leren, maar zeker ook op de betrokkenheid tussen Bednetter en klas.

Wat doe je bij technische problemen?

 • Bij het online lesvolgen: Technische problemen komen wel eens voor bij het les volgen via de computer, zoals haperingen in beeld of geluid, een internetprobleem, onverwacht je klas niet zien of horen,… De Bednet-helpdesk probeert altijd zo snel mogelijk het probleem te verhelpen. 
 • Tijdens het lesgeven: Technische problemen oplossen terwijl een hele klasgroep op je wacht, is niet evident. Klasgenoten kunnen je helpen bij het chatten met de helpdesk. Krijg je het probleem niet opgelost? Verwittig de Bednetter, en maak een afspraak met de helpdesk op een later moment.
 • Leerling heeft les(sen) gemist? Spreek af hoe hij/zij de leerstof kan inhalen bijv. via Tijdelijk Onderwijs aan huis.

Contact helpdesk