In beeld komen, moet dat?

In beeld komen tijdens de Bednet-lessen is voor heel wat Bednetters, zeker in het begin, toch best raar, spannend of moeilijk. Hoe komt dat? En hoe kan je de leerling hierbij helpen?

Voordelen van in beeld komen

 • Voor de Bednetter: Als de leerling in beeld komt, is hij meer betrokken bij de les en kan zich makkelijker concentreren. Het moedigt ook aan om op tijd klaar te zitten, zich aan te kleden, … net alsof hij echt naar school gaat. 
 • Voor de leerkracht: Het is makkelijker voor jou om op te volgen of het leren lukt en of de leerling zich goed voelt tijdens het Bednetten. 
 • Voor de band met de klas: Als de klasgenoten en jij de Bednetter kunnen ‘zien’, zullen jullie ook meer geneigd zijn om hem te betrekken bij het klasgebeuren (bijv. vragen stellen, checken of alles oké is,…).
 • Doel Bednet: Via Bednet kan een zieke leerling mee de lessen volgen, alsof hij/zij in de klas zit. Hij/zij blijft bij de klas horen en wordt niet vergeten.  In beeld komen helpt om dat doel te bereiken.

Soms is in beeld komen moeilijk

 • De ziekte tonen: De leerling kan het moeilijk vinden om zich te tonen aan klasgenoten, als hij/zij er anders uitziet door de ziekte of bijvoorbeeld in een ziekenhuiskamer verblijft. Hij kan bang of onzeker zijn over hoe klasgenoten zullen reageren.
 • De omgeving tonen: Sommige kinderen vinden het niet fijn dat leerkrachten of klasgenoten hun slaapkamer, living of ziekenhuiskamer kunnen zien. 
 • Anders zijn dan klasgenoten: Als enige les volgen via de computer en op die manier aanwezig moeten zijn in de klas, kan de Bednetter het gevoel hebben niet gewoon te kunnen zijn zoals alle anderen.
 • Band met de klas: Misschien is de klasgroep nieuw voor de leerling. Of zijn er klasgenoten met wie hij/zij niet zo’n goede band had voor zijn/haar afwezigheid.

Mogelijkheden om in beeld komen voor te bereiden

 • Erover praten: Probeer met leerling en ouders in gesprek te gaan over de zorgen die hij heeft, en wat hem kan helpen om in beeld te durven..
 • Gerust stellen: Stel de leerling gerust dat heel veel Bednetters dit spannend vinden, maar ook dat het meestal snel went.  Of geef aan dat het ook voor jou als leerkracht spannend is om op die manier les te geven.
 • De klas voorbereiden: Je kan als leerkracht vooraf de klas inlichten over de zorgen die de Bednetter heeft over in beeld komen, of over bijvoorbeeld het veranderd uiterlijk.
 • Wat ziet de klas? De leerling kan de laptop verplaatsen of zijn achtergrond via de software blurren. Zo bepaalt hij mee wat er zichtbaar is van zichzelf en de ruimte. Je kan in de klas een foto of video maken om te tonen hoe de Bednetter zichtbaar is voor jullie.
 • Stap voor stap opbouwen: Als het in beeld komen echt moeilijk is, kan je samen met de leerling en ouders stap voor stap toewerken naar het volledig in beeld komen in de klas. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijv. niet volledig in beeld komen, het Bednet-toestel eerst een periode vooraan in de klas opstellen (enkel zichtbaar voor de leerkracht), tijdelijk op school de leerkrachten-view aan zetten (zo is de leerling minder groot zichtbaar op het scherm)… 
 • Hulp nodig? Contacteer je Bednet-consulent.

Terug naar Bednet gebruiken                              Hulp nodig?                              Naar startpagina