Eerste verbinding met de klas

Het voorbereiden van je eerste Bednet-les is belangrijk. Doe dit samen met de leerling, zijn ouders of voogd. Maak afspraken zodat iedereen weet wat te verwachten. Ook zorgen of twijfels kan je samen bespreken.

De eerste verbinding voorbereiden

  • Wanneer: Spreek een moment af dat voor jou en de Bednetter past. En ga na hoe lang de leerling zal aansluiten (bv. hele les, stukje les, pauze). 
  • Met wie: Zullen jullie Bednetten met de volledige klasgroep, met een klein groepje of eerst alleen jij en de Bednetter? Heb je graag iemand bij jou om dit samen te doen? (bijv. ICT-co, leerlingbegeleider)
  • Info delen: Wil jij en/of de leerling iets vertellen aan de klas over waarom hij Bednet zal gebruiken, of over hoe het met de leerling gaat? Lees hier meer over bij 'Bednet in je klas'.
  • Hoe elkaar bereiken: Heb je een telefoonnummer van de Bednetter, ouder of andere begeleider? Zo kan je elkaar verwittigen moest er een probleem zijn (bijv. het lukt niet om te verbinden). ​

De eerste keer Bednet met de klasgroep

  • De laatste check: Software getest, internetverbinding in orde? Microfoon staan aan?
  • En...go! Druk op … en wacht tot de Bednetter er ook is.
  • De eerste Bednet-indrukken: neem de tijd om even te wennen aan de Bednetter in de klas, de communicatie via de computer,  … Test zeker alle knoppen in de software eens uit, chat eens met de helpdesk, laat klasgenoten eventueel ook oefenen met het verbinden of chatten, ...
  • Hoe was de eerste verbinding? Bespreek met Bednetter en klas hoe Bednet was voor jullie: het gebruik van de computer, het contact tussen Bednetter en klas, het terug zien van de zieke leerling, … Voor sommige Bednetters en leerlingen is de eerste verbinding een heel fijn moment, voor anderen roept het heel wat vragen op.

Bednet-tips:

  • Hulp nodig? Vind je je weg niet goed in de Bednet-software? Heb je twijfels over die eerste verbinding? Neem contact op met je Bednet-consulent.
  • Technisch probleem? De Bednet-helpdesk staat paraat.
Lesvolgen via Bednet