Bednet in je klas

Via Bednet blijft de afwezige leerling deel uitmaken van de klasgroep, ook al kan hij niet (elke dag) mee aanwezig zijn op school.

Wat vertel je aan de klas?

 • Waarom? Soms zitten klasgenoten met vragen waarom de Bednetter lange tijd of vaak niet op school kan zijn. Geïnformeerde klasgenoten begrijpen beter waarom de Bednetter er niet (elke dag) is, of waarom hij niet alle vakken en lessen mee volgt.
 • Welke info? Bespreek met de Bednetter en zijn ouders welke informatie hij wil delen met de klas. Verwacht je bepaalde vragen en hoe wil je daar op antwoorden? 
 • Hoe? De klas informeren kan op verschillende manieren. (Bijv. vertellen, een tekst voorlezen, een video of foto’s tonen, …). Bespreek met de Bednetter of hij dit zelf wil doen, of het liever aan jou of de leerlingbegeleider over laat.

Betrokkenheid tussen Bednetter en klasgroep

 • Dubbel doel Bednet
  • Bednet zorgt ervoor dat de leerling mee kan blijven met de leerstof én bij de klas blijft horen
  • Als leerkracht kan je de betrokkenheid van de Bednetter mee stimuleren, zowel tijdens de lessen als tijdens pauzes (bijv. aan het woord laten, groepswerk, babbelmomenten, spelletjes, …)
 • Hoe kan de Bednetter bij de klas blijven horen?
  • Zichtbaar aanwezig zijn via het scherm op de Bednet-computer
  • Actieve deelname aan en samenwerken tijdens de lessen 
  • Contact met klasgenoten tijdens en tussen de lessen (bijv. bijpraten tijdens pauzes)
  • Deelname aan speciale activiteiten op school (bijv. theater-voorstelling, infosessie over studiekeuze, projectweek, …)
 • Wat kunnen klasgenoten doen?  
  • Helpen bij of verantwoordelijk zijn voor typische Bednet-taken (bijv. verbinding maken met Bednetter, chatten, Bednet-computer verplaatsen tussen klassen, …)
  • Contact met de Bednetter tijdens en tussen lessen (bijv. bijpraten, spelletje spelen, samen koek of fruit eten, …)

Zieke leerlingen en contact met de klas

 • Noden zieke leerling? Doorheen de periode van ziekte en herstel kan de nood aan contact met de klasgenoten veranderen (verminderen/vermeerderen). Soms is het nodig om het contact met de klas stap voor stap op te bouwen via Bednet.
 • Opvolging: Ga regelmatig in gesprek met de Bednetter en ook met de klasgenoten hoe zij het contact ervaren, wat goed of moeilijk verloopt, welke vragen of zorgen zij hebben, … 

Wat als het even minder goed met de leerling gaat?

 • Moeilijke periodes: Doorheen het Bednet-traject maakt de Bednetter misschien periodes mee dat hij erg ziek is, er uiterlijk anders uitziet, het mentaal zwaar heeft, slecht nieuws heeft gekregen, … 
 • De klasgroep: Ook voor de klasgenoten kan het contact met de zieke leerling soms confronterend of moeilijk zijn.
 • Overleg: In gesprek gaan met Bednetter, ouders/begeleiders en klasgroep is zinvol om samen te bekijken wat haalbaar is, hoe iedereen Bednet ervaart, en welke extra ondersteuning misschien nodig is.

Bednet-tips

 • Hoe beleven Bednetters Bednet?
  • Via Bednet les volgen kan, zeker in het begin, raar of zelfs lastig zijn voor een zieke leerling. 
  • Lees meer en ervaar hier hoe Bednetters het Bednetten beleven.
 • Met je leerlingen praten over Bednet in de klas?
  • Waarom Bednet? Wat is Bednet? Waarom volgt een zieke leerling les via Bednet? Hoe denken klasgenoten dat het zou zijn om les te volgen via Bednet? Hebben je leerlingen vragen? ...
  • Klasgesprek: vooraf of tijdens het Bednet-traject met de klasgroep praten over het hoe en waarom van Bednet kan leiden tot meer begrip.
  • Bednet-lesfiches: Vind inspiratie in deze lesfiches om het klasgesprek met je leerlingen aan te gaan.
 • Je draagkracht als leerkracht
  • Ook voor jou als leerkracht kan het omgaan met de ziekte van de leerling én het ondersteunen van de klasgenoten hierbij nieuw of soms zelfs moeilijk zijn. 
  • Vraag tijdig ondersteuning via je school (collega’s, leerlingbegeleiding, directie) of het CLB.
  • Je kan ook terecht bij je Bednet-consulent.
Les volgen via Bednet betekent terug bij de klas horen.