Bednet in het onderwijstraject

Bednet-lespakket

 • Vakken en lessen via Bednet

  • Kijk naar de noden, interesses en mogelijkheden van de leerling.

  • De planning van ziekenhuisbezoeken, rustmomenten, therapieën, … en ook de evolutie van het ziekteproces zullen mee bepalen hoe vaak en hoe intensief een leerling kan Bednetten. 

 • Aangepaste leerdoelen en/of evaluatie: Kijk naar de vakken waar aanpassingen mogelijk zullen zijn in leeractiviteiten en/of evaluatie, qua inhoud en/of vorm. 

 • Slaagkansen: Via een aangepast lessenrooster kunnen leerdoelen haalbaar worden gemaakt om de slaagkansen van de zieke leerling te vergroten en zo perspectief te bieden.

 • Klasverbindende lesmomenten: Kies eerder voor lessen of vakken die de betrokkenheid tussen Bednetter en klasgroep versterken (bijv. groepswerk, projectwerk, muzische vorming, titularis-uur, …)

 • Motivatie van leerlingen: Bepaalde vakken die op het eerste zicht minder van belang lijken, kunnen de zieke leerling extra motiveren. (bijv. praktijkvakken, keuzevakken, creatieve lesonderdelen, ...) 

 • Beperkt aantal vakken? Vaak is het niet mogelijk om alle vakken volledig te volgen. Het is dan beter om een beperkt aantal vakken regelmatig en intensief aan te bieden dan alle vakken slechts gedeeltelijk.

 • Vakoverschrijdend samenwerken? Je kan met collega's samenwerken over vakken heen om bepaalde leerdoelen te realiseren.

Planning

 • Flexibiliteit:

  • Een dag- of weekschema afspreken voor de Bednet-lessen kan heel wat stress of miscommunicatie voorkomen voor jou en voor de leerling/ouder. 

  • Sluit de leerling heel flexibel aan op momenten dat de gezondheid het toelaat? Maak ook dan afspraken over hoe jullie dit zullen aanpakken.

  • Een proces van ziekte en herstel is vaak onvoorspelbaar, grillig of verloopt met ups en downs. Ook de Bednet-lessen vragen hierdoor vaak heel wat flexibiliteit van jou als leerkracht.

 • Meerdere leerkrachten betrokken: Stem verwachtingen, lessen, taken, afspraken met de Bednetter, klasafspraken, … goed op elkaar af. 

 • Haalbaarheid totale lespakket: Als een zieke leerling Bednet combineert met deeltijds les volgen op school, TOAH en/of de ziekenhuisschool, is het extra belangrijk om de planning goed op elkaar af te stemmen, en de haalbaarheid van het totale lespakket op te volgen.

Vlot samenwerken

 • Spreek duidelijke verwachtingen en doelen uit, zowel die van de school als die van de leerling en het gezin: 

  • Doelen: Welke leerdoelen en sociale doelen wil je realiseren via Bednet? 

  • Mogelijkheden leerling: Wat kan een leerling fysiek en emotioneel aan? 

  • Schoolse verwachtingen: Wat zijn de verwachtingen qua leerstof, deelname aan lessen en evaluatie?

  • Ondersteuning: Welke ondersteuning kan de school en de ouder of zorgverlener bieden aan de Bednetter?

 • Maak afspraken over coördinatie: 

  • Contactpersoon: Bij wie kan de leerling/ouder terecht bij vragen of problemen?

  • Onderwijstraject: Wie volgt de planning en haalbaarheid van het totale pakket aan onderwijsondersteuning op? (bijv. TOAH, ziekenhuisschool, SIO, ...)

  • Afstemming: Wie volgt de afstemming op wanneer meerdere leerkrachten betrokken zijn? (bijv. vakken, opdrachten, ...)

  • Opvolging: Wie volgt op hoe Bednet loopt voor de leerling, klasgroep en leerkracht(en)?

 • Plan regelmatig overleg om samen op te volgen hoe het Bednet-traject loopt. Een ideaal moment om zorgen en vragen op tafel te leggen, en waar nodig aanpassingen te bespreken.

Lees hier voor meer info over het recht op onderwijs tijdens ziekte.