Je bent hier:

U bent hier

Doe een gift

Ook zieke kinderen en jongeren dromen van de toekomst. Ze kunnen hun dromen waarmaken dankzij Bednet, door van thuis uit de les te volgen. We hebben jouw hulp nodig om hun dromen te realiseren. Want elk kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is.

Alle giften van minstens €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Om zeker te zijn dat we alle correcte info hebben voor het attest doe je het best een online gift via onze QR-code of het online webformulier.

Doe een online gift     Scan de QR code

Je kan ook schenken via overschrijving op BE56 001-5995000-88 met vermelding “naam + gift Bednet”. 

Laat kinderdromen uitkomen - Steun Bednet

Jouw gift is belangrijk!

Gemiddeld volgen de kinderen en jongeren zeven tot acht maanden les via Bednet. Bijna een heel schooljaar dus. Bednet zorgt enerzijds voor gratis ICT-materiaal thuis en op school en voor gratis internetverbinding. Anderzijds staan onze helpdesk en consulenten klaar om kinderen, ouders en school te begeleiden. Help ons om zieke kinderen uit hun isolement  te halen en geef hen de leefwereld op school terug.
 
Gemiddeld kost Bednet €2.500 per leerling. Elke gift is belangrijk om onze werking te ondersteunen.  
 

Fiscaal attest

  • Alle giften van minstens €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort werden.  
  • De belastingvermindering kan tot 45%  bedragen van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Voorbeeld: als je dit jaar €100 stort, levert dit jevolgend jaar €45 belastingvoordeel op. Zo betaal je op het eind van de rit slechts €55.      

Organiseer een actie 

Zet je eigen actie op en steun zo meer dan 1000 Bednetters! Registreer je actie in 1,2,3  op ons platform.

Maak een actie aan

 

Bednet volgt de ethische code van het VEF: Wij gebruiken alle giften op een efficiënte manier, voor een maximale impact en transparantie. Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens een keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.