Je bent hier:

U bent hier

Bednet bij psychische problemen

Jaar na jaar begeleiden we bij Bednet steeds meer leerlingen die omwille van psychische kwetsbaarheid niet (voltijds) naar school kunnen gaan.

We delen hier graag de 6 thema's die vaak aan bod komen bij het voorbereiden en opstarten van Bednet voor leerlingen met psychische problemen. 

1. Psychische problemen, ben je dan wel ‘ziek’?

“Is de leerling wel echt ziek?”,”Is het wel eerlijk dat deze leerling niet alle lessen moet volgen?”, “Kan de leerling niet gewoon naar school komen om toetsen en examens af te leggen?”, “Mijn kind wil niet dat zijn klasgenoten weten wat er aan de hand is”, …

Onderwijstraject op maat 

Bij het voorbereiden van een Bednet-traject voor leerlingen met psychische moeilijkheden duiken er soms wat andere vragen of zorgen op dan bij kinderen met lichamelijke aandoeningen.  Geen eerdere ervaringen met psychische aandoeningen, onwetendheid, aarzeling om openlijk te spreken, taboes, … ze vragen soms extra overleg om echt een onderwijstraject op maat uit te kunnen bouwen en de mogelijkheden van Bednet te kunnen bespreken.

Recht op onderwijs 

Het uitgangspunt voor ons is dat elke zieke leerling recht heeft op onderwijs en dus op Bednet. De vraag is voor ons altijd dezelfde: is Bednet zinvol en haalbaar in het onderwijs- en herstelproces, los van het feit of de leerling nu lichamelijk of psychische klachten heeft. 

Lees hier meer over Bednet in het onderwijstraject van een leerling. 

2. Bednet bespreekbaar maken in de klas

Eerste keer Bednet

Leerlingen die met Bednet starten, zijn soms al een hele tijd niet meer naar school kunnen gaan. Die eerste stap zetten om terug les te volgen met de klasgroep, is belangrijk maar vaak ook moeilijk.  Bij de Bednetter is er vaak wat zenuwachtigheid of angst over hoe de klas zal reageren. 

Onbegrip

Kinderen en jongeren houden het soms lange tijd voor zichzelf dat ze zich niet goed voelen. Ze durven niets zeggen of weten gewoon zelf niet goed wat er met hen aan de hand is. Voor klasgenoten en leerkrachten kan het dan erg onverwacht zijn dat een leerling plots of lange tijd niet meer naar school kan komen. Soms kunnen ze het moeilijk begrijpen of is er zelfs twijfel of het wel ‘echt’ is, of ze zitten met heel wat vragen. 

Geestelijke gezondheid bespreekbaar maken

Door een afwezige leerling via Bednet mee aanwezig te laten zijn in de klas, komt ook het thema ‘geestelijke gezondheid’ in de klas binnen. Dit kan een aanknopingspunt voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders zijn om het bespreekbaar te maken in de klas.  Openheid over wat er aan de hand is kan ook het begrip voor de situatie van de Bednetter versterken. 

Het is belangrijk om gebruik van Bednet en zeker ook de allereerste verbinding goed voor te bereiden en door te praten vooraf. Lees hier meer over de eerste verbinding via Bednet en over het informeren van de klas.

Rode Neuzen Dag Magazine | VTM | 29 november 2018

3. In beeld komen via Bednet, moet dat echt?

Via Bednet mee in de klas 

De Bednet-computerset die opgesteld staat in de klas zorgt dat de leerling zichtbaar aanwezig is in de klas. Ze maakt interactie tussen klas en Bednetter mogelijk (bijv. vragen stellen, groepswerk, pauze-momenten...). Elkaar kunnen zien helpt om de band tussen de klasgroep en de afwezige leerling te behouden of te herstellen

Zichtbaar zijn 

Leerlingen die slecht in hun vel zitten, tonen zichzelf niet altijd graag. Vanuit onze werking nemen we een duidelijk standpunt in: we blijven ijveren om zichtbaar te zijn. Zo wordt de Bednetter niet bevestigd in het ‘ik mag niet gezien worden’. Maar soms is het nodig om het stap voor stap op te bouwen. Er zijn heel wat mogelijkheden hiervoor via Bednet. Lees hier meer.

Piri: “Ik herinner me een Bednetter die zich op voorhand héél veel zorgen maakte over het in beeld komen. Bij de eerste verbinding was hij zo onder de indruk van de positieve en hartverwarmende reacties van de klasgenoten omdat ze hem terug ‘zagen’, dat de stress helemaal verdween.”

 

4. Klik en hop, je gaat terug naar school?

De kans om om te groeien 

Bednet probeert in de trajecten tijd te geven aan Bednetters om te groeien. Om terug sterker in de schoenen te staan en op eigen tempo te kunnen/mogen wennen aan de schoolse omgeving. Op zich maakt het niet uit hoe lang een Bednetter tijd nodig heeft om dit proces te doorlopen. Zolang er maar evolutie merkbaar is.

Stap voor stap

Het is de bedoeling dat de nood aan Bednet en de drempels om naar school te gaan, steeds kleiner worden. Na een periode kan de leerling Bednet-lessen combineren met naar school gaan. Als dat goed gaat, kan het aantal lessen op school geleidelijk verhogen. Sommige Bednetters keren niet terug naar hun school, maar maken de overgang naar een andere school die beter aansluit bij hun noden. 

Annelies: “Maak je na een maandenlange afwezigheid gewoon een klik en hop, je gaat naar school? Zo eenvoudig is het niet als je zo lang afwezig bent geweest, althans zo was het niet voor mij. Het allerbelangrijkste is je vrienden herontdekken en terug aansluiting vinden. Je moet je ook terug aanpassen aan de structuur, de omgeving,… Pas als dit lukt kan je je stilaan concentreren op de leerstof.”

Lees haar story

 

5. Bednet is niet altijd geschikt

Soms moet een kind of jongere eerst genoeg kunnen werken aan herstel, zich terug wat beter voelen. Sommige leerlingen leggen zichzelf zoveel druk op, ook op schools vlak, dat het net belangrijk is om school even helemaal los te laten om goed te kunnen herstellen. Of voor andere leerlingen zijn de contacten met klasgenoten nog te moeilijk. Dan starten we Bednet niet op, of we stellen het uit naar een later moment.

6. Opvolging, overleg en samenwerking maken het verschil

Blijven opvolgen hoe het gaat met de Bednetter is belangrijk. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen rond de leerling. Ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleider, CLB maar ook arts of therapeut kunnen mee een oogje in het zeil houden en helpen om (realistische) verwachtingen en doelen op elkaar af te stemmen. 

Praktisch

  • Bednet is ook mogelijk voor leerlingen met psychische problemen.
  • Bednet kan aangevraagd worden wanneer de leerling gewettigd afwezig is op school met een medisch attest. Leerling en ouders bespreken best met de behandelende arts of therapeut of Bednet past in het traject van behandeling en herstel.
  • Samenwerking tussen school, leerling en gezin is belangrijk om de doelen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het CLB kan hierbij ondersteunen.
  • De werking van Bednet is volledig gratis voor school én gezin (computermateriaal, begeleiding)
  • De school, de ouders, maar ook een ziekenhuisschool of een dienst voor onderwijsbegeleiding van een afdeling kinderpsychiatrie  kunnen Bednet aanvragen.
  • Bednet is mogelijk in combinatie met TOAH, les in de ziekenhuisschool en/of ondersteuning via een vrijwilliger van School & Ziekzijn.
  • Twijfel je over het aanvragen van Bednet? Heb je nog vragen over de mogelijkheden van Bednet voor een bepaalde leerling? Neem contact op via aanvraag@bednet.be