1. Wat is Synchroon Internetonderwijs (SIO)?

Synchroon Internetonderwijs (SIO) biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de terugkeer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige leerling met zijn of haar school, leerkrachten en medeleerlingen behouden. SIO is gratis, zowel voor de leerling als de school.

2. Wat kan ik verwachten van Bednet?

Bednet beoordeelt of je aanvraag in aanmerking komt of niet. Bednet zorgt voor:

 • Een consulent die het project opstart, opvolgt en begeleidt
 • Materiaal in de klas en bij je thuis
 • Helpdesk en technische hulp

Meer info vind je bij Hoe werkt het?

3. Wanneer kan ik Bednet aanvragen?

Op elk moment. Na je aanvraag, tijdens het schooljaar, contacteren we je binnen vijf werkdagen. We bekijken hoe dan ook of je in aanmerking komt voor Bednet. Kom je in aanmerking? Dan moet je er wel rekening mee houden dat je pas enkele weken later kan starten met synchroon internetonderwijs (SIO) via Bednet. Wacht dus niet te lang met je aanvraag. SIO kan je ook aanvragen voor dat de leerling afwezig is, zoals een geplande operatie en moederschapsrust. Alles kan dan op voorhand voorbereid worden.

4. Hoe kan ik Bednet aanvragen?

Eenvoudig: via het aanvraagformulier op onze website. Om het even wie kan Bednet aanvragen zoals ouders, directies, leerkrachten, artsen, ziekenhuismedewerkers, CLB-medewerkers….

5. Wie kan Bednet aanvragen? School, ouders of derden?

Iedereen die betrokken is bij de begeleiding van een kind of jongere die door ziekte, moederschapsrust of ongeval niet in staat is les te volgen in zijn eigen school: ouders, directies, leerkrachten, artsen, ziekenhuismedewerkers, CLB-medewerkers….Ongeacht of de afwezigheid nu tijdelijk, langdurig of veelvuldig is.

6. Wat gebeurt er als ik Bednet heb aangevraagd?

Na maximaal vijf werkdagen neemt een consulent in je regio telefonisch contact op met school en gezin. In samenspraak met het gezin en de school wordt de aanvraag beoordeeld.
Als je aanvraag doorgaat:

 • maakt een consulent een afspraak met de school en met het gezin.
 • vindt er een speedtest plaats en er worden netwerkafspraken gemaakt.
 • wordt het computermateriaal geleverd.
 • wordt het computermateriaal geïnstalleerd om live les te kunnen volgen.
 • start het SIO op bij de leerling thuis en op de school.

7. Heb ik een medisch attest nodig?

Ja, je hebt een medisch attest nodig. Dat dien je in op school.

8. Moet ik ingeschreven zijn in een school? 

Ja, om Bednet op te starten, moet je ingeschreven zijn in een school. Je school moet officieel behoren tot het gefinancierd of gesubsidieerd basis of secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

9. Kan ik Bednet combineren met Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH)?

Ja, dat kan perfect gecombineerd worden. Het ene sluit het andere niet uit. Het is ook mogelijk enkel Bednet te gebruiken zonder TOAH of omgekeerd.

10. Kan ik Bednet combineren met Permanent onderwijs aan huis (POAH)?

Nee, dat is niet mogelijk, je maakt deel uit van een klas en Bednet werkt aan je terugkomst naar de klas.

11. Kan ik Bednet combineren met andere initiatieven voor onderwijs aan zieke kinderen?

Ja, dat kan zeker. Het ene sluit het andere niet uit. Bednet stemt af met andere initiatieven zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, ziekenhuisonderwijs en vrijwilligerswerk. Andere initiatieven vind je bij handige Bednet links.

12. Moet ik betalen voor Bednet?

Nee, Bednet is volledig gratis voor de school en voor de leerling.

13. Hoelang moet je als kind of jongere ziek zijn om in aanmerking te komen?

Je moet minstens zes lesweken gebruik kunnen maken van Bednet om in aanmerking te komen. Om aanspraak te maken op TOAH volstaat het om 21 lesdagen afwezig te zijn. Van de aanvraag tot de installatie van het materiaal duurt het wel enkele weken voor je echt kan starten.

14. Moet ik thuis zijn om in aanmerking te komen voor Bednet?

Neen, je hoeft niet thuis te zijn, maar de meeste Bednetters zijn dat wel. Je kan ook in het ziekenhuis of ergens anders opgenomen zijn, dan overleggen we met de instelling waar je verblijft of het mogelijk is.

15. Moet ik volledig afwezig zijn van de school? Wat als ik af en toe wel naar school kan? Kom ik dan ook in aanmerking voor Bednet?

Nee, je komt ook in aanmerking voor Bednet als je niet volledig afwezig bent van de school. Je moet wel een minimum aantal halve lesdagen (54) kunnen volgen. Je combineert dan naar school gaan en Bednet. Je aanvraag bekijken we samen met de school en met je ouders.

16. Wat zijn de voorwaarden voor Bednet?

Er zijn algemene Bednet voorwaarden. Bij deze criteria stelt Bednet louter vast of de voorwaarden al dan niet vervuld zijn. En er zijn twee vragen om te beoordelen of je aanvraag kan doorgaan:

 • Zal je lang genoeg gebruik kunnen maken van Bednet? Minimum 6 lesweken.
 • Kan je tijdens de periode van afwezigheid genoeg leren via Bednet? Je moet in staat zijn om tijdens de lesmomenten van Bednet gebruik te maken (en dit in voldoende mate).
   

17. Komt elk kind in aanmerking voor Bednet?

Neen, niet elk kind komt in aanmerking. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan algemene Bednet voorwaarden. Als deze voorwaarden voldaan zijn, dan beoordeelt Bednet in functie van een aantal criteria. Bednet moet steeds zinvol en haalbaar zijn.

18. Komen kleuters in aanmerking voor Bednet?

Ja, synchroon internetonderwijs is mogelijk vanaf 5 jaar.

19. Wat als ik al 18 jaar ben en niet meer binnen de leerplicht val?

Je kan een aanvraag indienen als je ouder bent dan 18 jaar en je secundair onderwijs nog niet hebt kunnen afmaken.

20. Hoe kan ik een klacht indienen?

Heb je een klacht over de dienstverlening dan ga je eerst in gesprek met je Bednet-consulent. Als dit gesprek geen aanvaardbare opleiding geeft, dan kan je in overleg gaan met de teamleider. Een formele klacht kan je indienen dien je in via een klachtenformulier. Voor elke type klacht is een procedure uitgewerkt. Ben je niet tevreden over de manier waarop de klacht werd behandeld? Dan kan je klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Bij de behandeling van de klacht werkt de Vlaamse Ombudsdienst samen met het Kinderrechtencommissariaat.

21. Hoe lang moet ik wachten eer Bednet kan starten in de klas?

Na je aanvraag duurt het tot enkele weken eer je via Bednet de les kan volgen. Bednet bereidt alles voor. Na een afspraak met een Bednet-consulent vindt een speedtest plaats en worden er netwerkafspraken gemaakt. Het computermateriaal wordt geleverd en nadien geïnstalleerd. De consulent zorgt voor de opstart bij de leerling thuis en op de school.

22. Kan ik examens afleggen via Bednet?

Ja, dat kan. Dat gebeurt in overleg met de school.

23. Wie bepaalt of ik al dan niet kan slagen op school?

De school blijft verantwoordelijk voor de evaluatie van de leerling en bepaalt dus ook of je kan doorgaan naar het volgende jaar of niet.

24. Kan Bednet mijn aanvraag weigeren?

Een aanvraag betekent niet automatisch dat het doorgaat. Er zijn algemene voorwaardenDe aanvraag wordt nadien door Bednet beoordeeld in functie van een aantal criteria. Er zijn twee vragen die een grote rol in de beoordeling spelen:

 • Zal je lang genoeg gebruik kunnen maken van Bednet?
 • Kan je tijdens de periode van afwezigheid genoeg leren via Bednet? Je moet in staat zijn om tijdens de lesmomenten van Bednet gebruik te maken (en dit in voldoende mate).

25. Moet ik alle lessen volgen?

Neen, dat is niet de bedoeling. Je volgt de lessen, in overleg met de school en volgens wat je aankan.

26. Welke lessen kan ik met TOAH en welke lessen kan ik via Bednet volgen?

Welke lessen je kan volgen, bepaalt de school, in overleg.

27. Wat als de school niet akkoord gaat?

De school kan niet weigeren, ze is decretaal verplicht om mee te werken aan synchroon internetonderwijs als de ouders dat wensen (en Bednet de aanvraag gunstig beoordeelt). Uiteraard kan de school, indien ze tegenindicaties ziet, deze wel bespreken in het overleg met ouders en Bednet.

28. Wat als de ouders Bednet weigeren?

Ouders kunnen weigeren. Het is dan aan de school, het CLB en iedereen die op één of andere wijze bij de begeleiding van de leerling betrokken is om de ouders toch te overtuigen en/of samen naar oplossingen te zoeken.

29. Ik ga naar school in Wallonië maar ben Nederlandstalig. Kan ik dan ook aanspraak maken op Bednet?

Neen, je kan dan geen aanspraak maken op Bednet. Je kan je wenden tot Take Off.

30. Ik ben student en in het kader van een onderzoeksproject wil ik een diepte-interview afnemen van een Bednetter, een Bednet-ouder en/of leerkracht.

Bij Bednet gaan we met zeer veel zorg om met de gegevens van gezinnen en scholen. Enerzijds omwille van het ambtsgeheim dat ons niet toelaat deze gegevens met externen te delen en anderzijds uit respect voor de gezinnen en scholen. Zij bewandelen doorgaans reeds een zwaar parcours van behandelingen en emotionele beproeving, we streven er dan ook naar hen zo min mogelijk extra te belasten. We zijn vanuit Bednet natuurlijk steeds bereid vragen te beantwoorden en informatie rond onze werking te verschaffen. 

 

 

Verhalen van Bednetters

Jade is 12 jaar. Ze  lijdt aan reuma en aan het syndroom van Ehlers-Danlos (EDS). Haar bindweefsel werkt niet goed en haar gewrichten zijn daardoor ongewoon rekbaar. Ze noemen het weleens de circusziekte. Jade heeft dagelijks felle pijnen in alle gewrichten van haar lichaam. "Een kloppend gevoel", omschrijft Jade het. "Alsof er met duizenden hamers op je gewrichten wordt geslagen. Dat kloppend gevoel is altijd aanwezig. De pijn beheerst mijn leven." In Het Laatste Nieuws doet Jade haar verhaal: 

Zoran zit in het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Balen. Hij heeft kanker en kan daarom niet alle lessen vanuit de schoolbanken volgen. Daarom is hij blij dat Bednet er is. Hij blijft zijn vriendjes zien én is mee met de les.

Gwen (15 jaar) heeft een bindweefselziekte. Ze zit in het 4de middelbaar van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Dankzij Bednet kan Gwen de lessen van thuis uit mee volgen en ziet ze ook haar vrienden terug. 

Laurent is 17 en heeft een droom. Hij wil onderwater-mechanicien worden. En niets houdt hem tegen, ook ziekte niet. Hij volgt de lessen op school (VTI Waregem) van thuis uit dankzij Bednet.

Toon is negen jaar oud en gaat sinds september naar de klas van achter zijn laptop. Cava? Magazine (CM) schreef een mooi artikel over de impact die Bednet heeft op Toon en zijn gezin.

Arno zit in het tweede middelbaar en gebruikt Bednet dit schooljaar. Eind november publiceerde Weekend Knack een sterk artikel over Bednetter Arno die van thuis uit de lessen industriële wetenschappen volgt:

Roxanne, woonachtig te Vilvoorde en Bednetter tijdens het schooljaar 2011-2012 in de Kunsthumaniora te Brussel.

Lukas, woonachtig te Elewijt en Bednetter tijdens het schooljaar 2013-2014 in de Vrije Basisschool ‘Sint-Jozef’ te Peutie.

Lukas, woonachtig te Elewijt en Bednetter tijdens het schooljaar 2013-2014 in de Vrije Basisschool ‘Sint-Jozef’ te Peutie.

Kyano, woonachtig te Vilvoorde en Bednetter tijdens schooljaar 2012-2013 in de Gemeentelijke Basisschool ‘De Doening’ te Peutie.

Sofie, woonachtig te Machelen en Bednetter sinds 2012-2013. Het eerste schooljaar volgde ze les via Bednet in het ‘ZAVO’ te Zaventem en het voorbije en huidige schooljaar volgt ze les via Bednet in het ‘KTA’ te Jette.

Igor heeft Bednet gebruikt van schooljaar 2008 -2009 tot en met schooljaar 2012-13 aan het Sint-Gummaruscollege in Lier.

Manon zat in het 2de leerjaar op het  Heilig Hartcollege in Heist-op-den-Berg (2010-2011) toen ze gebruik maakte van Bednet.

Sander volgde les aan het Sint-Dimpnacollege (KOGEKA) in Geel en maakte gebruik van Bednet in 2011-2012 in de 6de Humane Wetenschappen

Laurie zat als Bednetter in het 1ste leerjaar op de vrije basisschool De Toverboom  in Geel (2012-2013). Hij is nu 7 jaar en zit in het 3de leerjaar op dezelfde school.

Lore is net acht wanneer ze ziek wordt en niet naar school kan. In het UZ Leuven, waar Lore een chemobehandeling krijgt, leren de ouders Bednet kennen. 

Zeer fijne ervaring en een vlotte samenwerking met Bednet. Voor Lore, een perfecte oplossing en een meerwaarde naar de school toe die anders Lore slechts in beperkte mate kon helpen met slechts enkele uren les aan huis en natuurlijk niet met het gemis van klasgenootjes.

Ik had nog nooit van Bednet gehoord en wist ook niet dat dit mogelijk was. In het verleden heb ik nog les gegeven aan de ziekenhuisschool en ik weet hoe belangrijk de lessen voor een ziek kind zijn.

Hallo, ik ben Kos. Ik kan al enkele maanden niet meer naar school door mijn ziekte, maar dankzij Bednet zit ik toch in de klas. Via een computer volg ik de lessen en praat ik met mijn vrienden. Dat vind ik superleuk.

In de zomer van 2012 werd ons dochtertje Lenie (toen 6 jaar) ernstig ziek. Wat eerst leek op een virale infectie met hoge koorts, mondde uit in therapieresistente epilepsie. 

Ik ben vrijwilliger bij Bednet sinds 2010.
Mijn kennismaking met Bednet is gekomen door de ziekte van mijn zoon die een Bednet-installatie heeft gekregen in 2009.